Rozbory pro soukromé účely

Krácený rozbor pitné vody

Mikrobiologický a chemický rozbor pitné vody

Krácený rozbor pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. zahrnující akreditované chemické a mikrobiologické zkoušky, ideální pro kontrolu soukromé studny nebo jiného zdroje pitné vody

Chemické zkoušky: amonné ionty, dusičnany, dusitany, chemická spotřeba kyslíku manganistanem, konduktivita, pH, železo, navíc hořčík, vápník, tvrdost a chloridy

Mikrobiologické zkoušky: Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a 36 °C

Cena: 1390  s DPH

Rozbor půdy pro zdravé pěstování

Proto, abychom získali kvalitní zeleninu a ovoce je třeba k tomu poskytnout rostlinám podmínky. Jednou z hlavních podmínek je pěstovat rostliny na zdravé a kvalitní půdě.

Co můžete zjistit o Vaší půdě?

  • zda má půda dostatek živin
  • zda není ohrožen růstu rostlin
  • zda je ohrožena zdravotní nezávadnost vypěstovaných plodin
  • zda může být ohroženo zdraví Vaše nebo Vašich zvířat

Kvalitu půdy lze ověřit zkouškami ekotoxicity a chemickými zkouškami. S výběrem Vám rádi poradíme.

Pro více informací klikněte zde

Rozbor dešťové vody


S rostoucím nedostatkem vody dochází stále k většímu využívání dešťové vody.  Dešťová voda je nejčastěji využívána k zalévání rostlin na zahrádkách, nebo jako užitková voda v domácnosti.

Přestože může zhoršená kvalita dešťové vody způsobit potíže, kvalitě používané vody se nevěnuje příliš pozornosti. Proto nabízíme možnost ověření kvality vody v základní a rozšířené variantě vybraných mikrobiologických, chemických a fyzikálních rozborů.

Pro více informací klikněte zde

Krácený rozbor pitné vody

Mikrobiologický rozbor pitné vody

Samostatné stanovení mikrobiologických ukazatelů v pitné vodě podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. - krácený rozbor

Mikrobiologické zkoušky: Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a 36 °C

Množství vzorku: 500 ml ve sterilní vzorkovnici

Cena: 750  s DPH

Krácený rozbor pitné vody

Chemický rozbor pitné vody

Samostatné stanovení chemických ukazatelů v pitné vodě podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.  - krácený rozbor

Chemické zkoušky: amonné ionty, dusičnany, dusitany, chemická spotřeba kyslíku manganistanem, konduktivita, pH, železo, navíc hořčík, vápník, tvrdost a chloridy

Množství vzorku: 1 - 1,5 L

Cena: 640  s DPH

Biologický rozbor pitné vody

Mikroskopický obraz v pitné vodě je součástí rozboru pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Biologické zkoušky: abioseston, celkový počet organismů, počet živých organismů

Cena: 180  s DPH

Dále nabízíme jednotlivé mikrobiologické, chemické a ekotoxikologické rozbory, které najdete v přehledu rozborů pevných vzorků a rozborů vod: