Konzultace a poradenství

Nabízíme odbornou konzultaci a poradenství při řešení problémů spojených s čištěním životního prostředí. Stačí nám jen napsat nebo zavolat
a domluvit si schůzku!

Vypracování technických návrhů a projektů

Nabízíme vypracování technických postupů či projektů pro různé průmyslové aplikace: eliminace škodlivin (těkavé organické látky)
z odpadních vzdušin v průmyslu, zemědělství a službách, předúprava průmyslových odpadních vod, intenzifikace čištění odpadních vod či odstranění nebo recyklace odpadů. 
Poskytujeme poradenství pro řízení, regulaci a optimalizaci technologických parametrů biotechnologických procesů - kompostování, anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů, lihovarnictví, výroba bioplynu, čištění odpadních vzdušnin biofiltrací, předúprava průmyslových odpadních vod a další.

Zpracování odborných studií a posudků

Využíváme znalostí a zkušeností z oborů biotechnologie a bioinženýrství při vypracovávání odborných studií a posudků postupů a technologií zaměřených na využívání biologicky rozložitelných odpadů, výrobu tepla a elektrické energie
z obnovitelných zdrojů, na využívání, recyklaci či likvidaci odpadů apod. Naše služby využily jak státní instituce, tak i soukromé společnosti v ČR, na Slovensku a v Indii.

Příprava projektů

Podílíme se na přípravě projektů zaměřených na optimalizaci čištění odpadních vod, eliminaci zápašných látek či monitoringu životního prostředí.

Projekty dekontaminace znečištěných území

Dekontaminacemi znečištěných území a čištěním horninového prostředí  se zabýváme od roku 1993. Máme zkušenosti jak ze sanací znečištěných lokalit
v ČR, tak i v zahraničí. Specializujeme se na řešení využívající biotechnologie, nebo pokročilé chemické technologie v kombinaci s tradičními sanačními postupy. Hlavním cílem je implementace inovačních prvků - výsledků našeho výzkumu - do praktických sanačních projektů. Výsledkem je omezení negativních vlivů sanace na životní prostředí (green remediation) a zvýšení účinnosti sanačního zákroku.

Poradenství

Pro naše zákazníky nacházíme účinná a ekonomicky příznivá řešení. Spolupráce je založená na důkladné analýze problému, definici cílů a dialogu při práci na projektu. Zabýváme se dílčími problémy či kompletními řešeními a vítáme i dlouhodobou spolupráci.