Chemické látky a směsi

Pro výrobce a distributory chemických látek a směsí nabízíme: 

Bezpečnostní a technické listy

 • Zpracování a vytvoření bezpečnostních listů podle složení výrobků (směsí), klasifikace podle platné legislativy (nařízení ES č. 1907/2006 (REACH), zákon č. 350/2011 Sb., CLP, nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008)
 • Zpracování bezpečnostních listů podle originálních bezpečnostních listů v češtině, angličtině, němčině, polštině, slovenštině a ruštině
 • Překlady bezpečnostních listů z angličtiny, němčiny, polštiny, slovenštiny a ruštiny a překlady do angličtiny, slovenštiny a němčiny
 • Revize a aktualizace bezpečnostních listů podle požadavků platné legislativy
 • Sestavení štítků pro chemické směsi podle platné legislativy
 • Sestavení a návrh etiket s obsahem legislativně závazných informací
 • Zpravování technických listů
 • Obousměrné překlady technických textů (angličtina, němčina, slovenština, italština)

Oznamování a registrace směsí

 • Poradenství při implementaci Nařízení CLP (Clasiffication, Labelling, Packeging) do praxe
 • Registraci v databázi CHLAP
 • Vygenerování UFI kódů
 • Vložení do evropského registru PCN (Poison Centre Notification)

K 1.1.2021 došlo ke změně v oznamování do registru CHLAP. Při uvádění směsi, která vykazuje nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo má nebezpečné účinky na zdraví, na trh EU na území České republiky je výrobce, dovozce, distributor nebo následný uživatel povinen poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o složení a nebezpečných účincích - notifikace PCN.

Oznámení prostřednictvím portálu ECHA probíhá ve třech termínech podle uvedení na trh:

 • Směsi pro spotřebitelské a profesionální použití - po 1.1.2021
 • Směsi pro průmyslové použití - po 1.1.2024
 • Směsi již dříve oznámené do databáze CHLAP - po 1.1.2025

Notifikace lze samozřejmě uskutečnit před uvedeným datem.

Součástí nového oznámení toxikologickým střediskům (PCN) je povinnost uvedení kódu UFI - jedinečný identifikátor složení, šestnáctimístný kód, který může usnadnit první pomoc při nehodě s chemickou směsí při kontaktování Toxikologického informačního střediska.