AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Zkušební laboratoř společnosti ABITEC, s.r.o. je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 pod číslem 1498.

Akreditovaná Zkušební laboratoř byla do roku 2014 součástí společnosti ENVISAN-GEM, a.s.

V rámci naší akreditované Zkušební laboratoře nabízíme ekotoxikologické, mikrobiologické a chemické laboratorní rozbory zejména pro oblasti:

  • Ochrany životního prostředí
  • Odpadového hospodářství
  • Validace procesů v kompostárnách (hygienizace kalů z ČOV) a bioplynových stanicích (účinnost odbourávání substrátu)
  • Úpravy a zpracování biologicky rozložitelných odpadů
  • Vodního hospodářství
  • Nakládání se stavebními výrobky
  • Nakládání s chemickými látkami a jejich směsmi 

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

Osvědčení o akreditaci s přílohou podle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 v češtině nebo angličtině si můžete stáhnout na následujícím odkazu v sekci Dokumenty ke stažení.