Laboratorní rozbory pro firmy a instituce

Akreditovaná laboratoř dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 nabízí soubory zkoušek vhodné pro firmy, instituce a jiné laboratoře. Provádíme však i jednotlivé analýzy. V případě zájmu zajišťujeme také kvalifikovaný odběr vzorků. S výběrem analýz Vám rádi poradíme.

Zkouška čtyřdenní respirační aktivity AT

Zkouška dle normy ÖNORM S 2027-4

Parametr biologické stability AT₄ je závazný pro všechny upravené biologicky rozložitelné odpady, např. i kompost.

Limitní hodnotu parametru AT4 stanovuje zákon č. 541/2020 Sb., Příloha č. 10, vyhláška č. 273/2021, Příloha č. 30.

Můžeme zajistit všechny nezbytné laboratorní rozbory dle vyhl. č. 273/2021 Sb. nezbytné pro hodnocení upravených biologicky rozložitelných odpadů (kompost).

Stanovení AT4 je akreditované  a provádíme ho pro své zákazníky v České republice i v zahraničí již od roku 2006.

Množství vzorku: 500 g.

Cena: 1200 Kč bez DPH

Indikátorové mikroorganismy dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. v upravených byologicky rozložitelných odpadech (kompost), Příloha č. 28

Mikrobiologická stanovení

Stanovení mikrobiologických ukazatelů v 5 vzorcích a následné vyhodnocení dle vyhlášky.

Mikrobiologické zkoušky: průkaz bakterie Salmonella sp. a stanovení buď termotolerantních koliformních bakterií nebo enterokoků.

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované. Můžeme zajistit všechny nezbytné laboratorní rozbory podle vyhl. č. 273/2021 Sb. nezbytné pro hodnocení upravených biologicky rozložitelných odpadů (kompost).

Množství vzorku: 5 vzorků po 100 g.

Cena: 5200  bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Příloha č. 2, Tabulka č. 1

Stanovení ekotoxicity

Soubor zkoušek ekotoxicity s vyhodnocením dle vyhlášky hodnotící nebezpečný odpad, určené pro subjekty zabývajícími se nebezpečnými vlastnostmi odpadů, popřípadě pro laboratoře.

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice pohyblivosti Daphnia magna, inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus, inhibiční účinek na světelnou emisi Vibrio fischeri, inhibice růstu kořene rostliny Lactuca sativa (terestrická zkouška).

V případě zájmu zprostředkujeme všechny laboratorní rozbory požadované danou vyhláškou. 

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované.

Množství vzorku: 1000 g.

Cena: 7700  bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., Příloha č. 10, Tabulka č. 10.4 nebo dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., Příloha č. 5, Tabulka č. 5.3, sloupec I, materiály k zasypávání

Stanovení ekotoxicity

Soubor zkoušek ekotoxicity s vyhodnocením dle vyhlášky, vhodné pro subjekty zabývajícími se využíváním odpadů k zasypávání, popřípadě pro laboratoře.

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice pohyblivosti Daphnia magna, inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus, inhibiční účinek na světelnou emisi Vibrio fischeri, inhibice růstu kořene rostliny Lactuca sativa (terestrická zkouška).

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované. Můžeme zajistit všechny nezbytné laboratorní rozbory podle vyhl. č. 273/2021 Sb. nebo č. 294/2005 Sb. nezbytné pro hodnocení odpadů určených k zasypávání.  

Množství vzorku: 1000 g.

Cena: 7700  bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., Příloha č. 5, Tabulka č. 5.3, sloupec II, materiály k zasypávání

Stanovení ekotoxicity

Soubor zkoušek ekotoxicity s vyhodnocením dle vyhlášky, vhodné pro subjekty zabývajícími se využíváním odpadů k zasypávání, popřípadě pro laboratoře

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice pohyblivosti Daphnia magna, inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus, inhibiční účinek na světelnou emisi Vibrio fischeri

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované. 

Můžeme zajistit všechny nezbytné laboratorní rozbory podle vyhl. č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tabulka č. 5.3, sloupec II nezbytné pro hodnocení odpadů určených k zasypávání.

Množství vzorku: 200 g.

Cena: 5300  bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., Příloha č. 10, Tabulka č. 10.2, odpady využívané na povrch terénu

Stanovení ekotoxicity

Soubor zkoušek ekotoxicity s vyhodnocením dle vyhlášky, vhodné pro subjekty zabývajícími se využíváním odpadů k zasypávání (ukládání na povrch terénu), popřípadě pro laboratoře.

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice růstu kořene hořčice Sinapis alba, inhibice pohyblivosti Daphnia magna, inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus, stanovení letální toxicity pro sladkovodní ryby Poecilia reticulata.

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované. 

Můžeme zajistit všechny nezbytné laboratorní rozbory podle vyhl. č. 294/2005 Sb., příloha č. 10, tabulky č. 10.1 a 10.2, nezbytné pro hodnocení odpadů určených k ukládání na povrch terénu.

Množství vzorku: 500 g.

Cena: 6600  bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 94/2016 Sb., Příloha č. 1, Tabulka č. 1.1 - nebezpečná vlastnost odpadu H14

Stanovení ekotoxicity

Soubor zkoušek ekotoxicity s vyhodnocením dle vyhlášky hodnotící nebezpečný odpad, určené pro subjekty zabývajícími se nebezpečnými vlastnostmi odpadů, hodnotitele odpadů, popřípadě pro laboratoře.

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice růstu kořene hořčice Sinapis alba, inhibice pohyblivosti Daphnia magna, inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus, stanovení letální toxicity pro sladkovodní ryby Poecilia reticulata.

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované. 

Můžeme zajistit všechny laboratorní rozbory podle vyhl. č. 94/2016 Sb. nezbytné pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Množství vzorku: 1500 g.

Cena: do 12900  bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., Příloha č. 4, Tabulka č. 1 pro využívání sedimentů na zemědělské půdě

Stanovení ekotoxicity

Soubor zkoušek ekotoxicity s vyhodnocením dle vyhlášky, vhodné pro subjekty zabývajícími se použitím sedimentů (rybníky, potoky, řeky, nádrže) na zemědělské půdě, případně pro laboratoře.

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice reprodukce chvostoskoků, inhibice reprodukce roupic, inhibice nitrifikace, inhibice růstu kořene rostliny Lactuca sativa (terestrická zkouška).

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované. 

Můžeme zajistit všechny laboratorní rozbory podle vyhl. č. 257/2009 Sb. nezbytné pro hodnocení sedimentů před využitím na zemědělské půdě. 

Množství vzorku: 1500 g sedimentu a 3000 g půdy, na kterou bude sediment použit.

Cena: 14500  bez DPH

Indikátorové mikroorganismy dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., Příloha č. 4, Tabulka č. 2 pro využívání sedimentů na zemědělské půdě

Mikrobiologická stanovení

Stanovení mikrobiologických ukazatelů v 5 vzorcích a následné vyhodnocení dle vhodné pro subjekty zabývajícími se použitím sedimentů na zemědělské půdě, případně pro laboratoře.

Mikrobiologické zkoušky: stanovení termotolerantních koliformních bakterií, enterokoků a průkaz Salmonella sp.

Všechny prováděné zkoušky jsou akreditované. 

Můžeme zajistit všechny laboratorní rozbory podle vyhl. č. 257/2009 Sb. nezbytné pro hodnocení sedimentů před využitím na zemědělské půdě. 

Množství vzorku: 5 vzorků po 100 g.

Cena: 6100  bez DPH

Zápalky

Stanovení ekotoxicity

Ekotoxicita podle požadavků normy ČSN EN 1783 - Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace, příloha E.3.

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice pohyblivosti dafnií Daphnia magna, stanovení 24h-EC50.

Výsledky jsou nutné pro výrobce, dovozce a distributory zápalek v EU.

Stanovení je akreditované. 

Množství vzorku: 50 kusů zápalek.

Cena: 3400  bez DPH

Hodnocení chemických látek a směsí

Stanovení ekotoxicity

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění.

Prováděné zkoušky ekotoxicity: inhibice pohyblivosti dafnií Daphnia magna, inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus.

Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti 
Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném prostředí za aerobních podmínek - manometrická respirometrie

Více

Hygienizace kompostu a kalu

Mikrobiologické zkoušky a vzorkování

Nabízíme kompletní ověření účinnosti hygienizace kompostu/ kalu od vzorkování přes laboratorní analýzy až po vyhodnocení účinnosti hygienizace podle vyhlášky č.  273/2021 Sb., Přílohy č. 28.


Více


V rámci akreditované laboratoře dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 nabízíme soubory zkoušek vhodné pro firmy, instituce a jiné laboratoře. Mimo uvedené soubory zkoušek nabízíme také jednotlivé rozbory v pevných a kapalných vzorcích. V případě zájmu zajišťujeme také kvalifikovaný odběr vzorků. Pokud budete chtít s výběrem analýz poradit, neváhejte nás kontaktovat.