DOKUMENTY A INFORMACE

Jak postupovat při objednávce laboratorního rozboru

  1. V laboratorních rozborech vyberte analýzu nebo soubor analýz, o které máte zájem. Pokud budete chtít s výběrem poradit, neváhejte nás kontaktovat
  2. Zjistěte, jaké množství vzorku budete potřebovat na Vaše analýzy.
  3. Odeberte potřebné množství vzorku, popřípadě můžete využít naší nabídku akreditovaného odběru vzorku. Na vzorek pro mikrobiologický rozbor Vám také můžeme poskytnout sterilní vzorkovnici
  4. Vyplňte náš předávací protokol a spolu se vzorkem ho co nejrychleji dopravte do naší společnosti ABITEC, s.r.o., Radiová 7, 102 31 Praha 10
  5. Váš vzorek ihned po přijetí naší akreditovanou laboratoří analyzujeme (doba analýzy vzorku závisí na výběru rozboru)
  6. Odešleme Vám protokol o zkoušce s výsledky analýz Vámi zvoleným způsobem
  7. U hotové objednávky můžete vyplnit dotazník spokojenosti s případnými připomínkami a náměty

Příjem vzorku

Vzorky je možné dopravit do naší labratoře každý všední den od 6:30 - 16:00, po předchozí domluvě je možné předat vzorky i v pozdějších hodinách.

Pokud máte zájem o mikrobiologické rozbory nebo o zkoušky ekotoxicity, je vhodnější nejprve sjednat termín odebrání a termín dopravy vzorku do laboratoře, aby bylo možné správně načasovat zkoušky.

Pokud máte zájem o krácený mikrobiologický rozbor pitné vody, je nutné vzorek předat do naší laboratoře během 24 hodin po odběru vzorku. 

Množství vzorku

Množství vzorku záleží především na zvoleném rozsahu zkoušek. Pokud máte zájem o provedení většího množství analýz, je lepší před provedením odběru vzorků kontaktovat naši laboratoř.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Mezinárodní certifikát IQNet a CQS společnosti ABITEC, s.r.o.

Certifikát CQS dle normy ČSN ISO 9001:2016 

Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Předávací protokol společnosti ABITEC, s.r.o.

Objednávka kráceného rozboru pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb.   s pokyny pro odběr vzorku pitné vody

Spokojenost zákazníka

Dotazník spokojenosti můžete nově vyplnit on-line na odkazu Dotazník spokojenosti nebo můžete využít formuláře ke stažení níže.

Reklamační řád