AKTUALITY

Omezený provoz laboratoře koncem roku 2023

Chtěli bychom Vás informovat, že v období od 22.12.2023 do 1.1.2024 bude naše laboratoř uzavřena. U vzorků přijatých do 15.12.2023 zpracujeme výsledky do konce roku (netýká se zkoušek s vyšší časovou náročností). Vzorky přijaté od 18.12. do 20.12.2023 budou zpracovány podle časové náročnosti zkoušky ihned nebo až po Novém roce.

V případě jakýchkoli požadavků nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu laborator@abitec.cz. Váš požadavek zpracujeme nejpozději do 2 pracovních dnů.


Hodnocení ekotoxicity odpadů

Dovolujeme si upozornit, že 31.12.2023 končí přechodné období pro hodnocení ekotoxicity odpadů podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a dne 26.1. 2024 končí přechodné období pro hodnocení ekotoxicity odpadů podle vyhlášky č. 94/2016 Sb. 


V lednu 2023 byl zahájen výzkumný projekt NYMPHE (New sYsteM-driven bioremediation of Polluted Habitats and Environment) zaměřený na bioremediaci znečištěného životního prostředí. Vědeckým koordinátorem je Boloňská Universita, na řešení projektu se podílí 18 partnerů z 12 evropských zemí a my jsme jedním z nich. Více zde


V termínu od 24.12.2022 do 1.1.2023 bude omezený provoz laboratoře. V případě jakýchkoli požadavků nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu laborator@abitec.cz nebo info@abitec.cz. Váš požadavek zpracujeme nejpozději do 2 pracovních dnů.

Děkujeme za spolupráci v roce 2022! Přejeme krásné a pohodové svátky vánoční a šťastný nový rok 2023!


NOVÝ FORMÁT BL: 31. prosince 2022 končí přechodné období pro BL vydané před 1.1.2021 a bez výjimky se mění formát BL podle Nařízení Komise (EU) 2020/878 resp. přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Více o BL

NOVINKY v harmonizaci látek: V roce 2022 dochází k významným změnám v klasifikaci látek. Mění se část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 a to nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182, resp. 2021/849. Dochází ke změnám v harmonizované klasifikaci některých látek, často také ke změnám složení směsí. 


01.01.2022 Upozorňujeme, že přechodné období pro platnost ověření účinnosti hygienizace kalů podle vyhlášky č. 437/2016 Sb. končí 31.12.2022.