AKTUALITY

NOVÝ FORMÁT BL: 31. prosince 2022 končí přechodné období pro BL vydané před 1.1.2021 a bez výjimky se mění formát BL podle Nařízení Komise (EU) 2020/878 resp. přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Více o BL

NOVINKY v harmonizaci látek: V roce 2022 dochází k významným změnám v klasifikaci látek. Mění se část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 a to nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182, resp. 2021/849. Dochází ke změnám v harmonizované klasifikaci některých látek, často také ke změnám složení směsí. 

01.01.2022 Upozorňujeme, že přechodné období pro platnost ověření účinnosti hygienizace kalů podle vyhlášky č. 437/2016 Sb. končí 31.12.2022.