Ceník

Ceny souborů analýz a nejčastěji objednávaných zkoušek:


Ekotoxicita dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Příloha č. 2, Tabulka č. 1.1

7700 Kč

bez DPH 

Ekotoxicita dle vyhlášky č.294/2005 Sb., Příloha 10, Tabulka č. 10.4 nebo dle vyhl. č. 273/2021 Sb., Příloha 5, Tabulka č. 5.3, sloupec I

7700 Kč

bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., Příloha 5, Tabulka č. 5.3, sloupec II

5300 Kč

bez DPH

Indikátorové mikroorganismy dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., Příloha  č. 28 (5x vzorků)

5200 Kč

bez DPH

Zkouška čtyřdenní respirační aktivity AT₄

Önorm S 2027-4

1200 Kč

bez DPH

Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Stanovení mikrobiologických a chemických ukazatelů

1390 Kč

včetně DPH

Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Stanovení mikrobiologických ukazatelů

750 Kč

včetně DPH

Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Stanovení chemických ukazatelů

640 Kč

včetně DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č.294/2005 Sb., Příloha 10, Tabulka č. 10.2

6600 Kč

bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., Příloha 1, Tabulka č. 1.1

14500 Kč

bez DPH

Ekotoxicita dle vyhlášky č. 94/2016 Sb., Příloha 1, Tabulka č. 1.1

do 12900 Kč

bez DPH

Indikátorové mikroorganismy dle vyhl. č. 257/2009 Sb. (5x vzorek)

6100 Kč

bez DPH

Platnost ceníku: od 1.2.2022

Ceny jednotlivých zkoušek jsou k dispozici na vyžádání. V případě více vzorků nebo stálých zákazníků mohou být uplatňována cenová zvýhodnění. Ceny pro větší zakázky jsou zpravidla řešeny jako ceny smluvní.