Zhotovení rešerší

Zajišťujeme zpracování rešerší z následujících oborů:

  • mikrobiologie
  • biochemie
  • ekotoxicita
  • posuzování chemických látek a směsí
  • nakládání s odpady
  • úprava odpadů
  • čištění a odstraňování ekologických zátěží
  • remediační technologie pro odstraňování starých zátěží

Rešerši zpracováváme podle Vašich požadavků z různých zdrojů.

Poplatek za rešerši

Základní sazba - 1 hodina práce - 300,00 Kč bez DPH za zpracování rešerše se platí při objednání rešerše a zahájení práce a dále se platí za každou započatou půlhodinu práce na rešerši 150,00 Kč bez DPH

Žadatel si sám určí maximální cenu, kterou chce za rešerši zaplatit. I když nejsou nalezeny žádné dokumenty odpovídající zadání rešerše, je třeba zaplatit základní sazbu.

Objednávka rešerše

Objednávku rešerše lze provést přes formulář níže. Po vyplnění formulář poskytuje informace o tom, jaké je zaměření rešerše a jak má být zpracování rešerše orientováno. Konzultace s našimi pracovníky umožňují ještě zpřesnit zaměření rešerše, aby naplnila Vaše požadavky.

Bezplatně lze objednávku rešerše stornovat do 24 hodin po odeslání vyplněného formuláře. Při pozdějším zrušení objednávky je třeba zaplatit základní sazbu (300,00 Kč bez DPH), popřípadě další čas, který strávil pracovník při zpracování rešerše.

Výstup rešerše

Výsledkem rešerše je elektronický dokument ve formátu docx nebo pdf.

Obsahuje bibliografické citace podle ISO 690 nebo po dohodě podle přání zákazníka v jiném citačním stylu.

Na požádání je možné rešerši vytisknout, cena za tisk 1 strany A4 barevně je 4,50 Kč bez DPH.

Objednejte si zpracování rešerše u nás:

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.